Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

logo

 


 

Witamy

w Szkole Podstawowej nr 83

im. Jana Kasprowicza

we Wrocławiu

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 17.05.2018 (czwartek)

1. Oddział Przedszkolny A i B, klasy 1-3 w budynku przy al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.00

2. Klasy 4-6 w budynku przy al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.45

3. Klasy 7 oraz 2-3 gimnazjalne w budynku przy ul. Przybyszewskiego 59 - godzina 18.00

Na terenie szkoły przy ul. Przybyszewskiego 59 odbędzie się spotkanie dla Rodziców uczniów klas 7, 2-3 gimnazjum z Funkcjonariuszem Policji – prelekcja: „Uzależnienia od komputera. Dopalacze”.

Nauczyciele bez przydziału wychowawstw nie pełnią dyżuru konsultacyjnego w dniu 17.05.2018.    

Nauczyciele wychowawcy nie pełnią dyżuru konsultacyjnego w dniu zebrań. Istnieje możliwość ustalania indywidualnej konsultacji z nauczycielem za jego zgodą poza godzinami dydaktycznymi. E-dziennik Librus umożliwia również prowadzenie konsultacji drogą elektroniczną.

 

SP 83 - al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.00

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

Oddział Przedszkolny A

Martyna Łukowska, Agnieszka Litwin

08

Oddział Przedszkolny B

Elżbieta Białach

39

1b

Irena Mencel

40

1c

Balbina Paroboczy

30

2b

Agata Strompowska

38

3a

Katarzyna Zawadzka

16

3b

Magdalena Prostak

17

3c

Dagmara Kowalska

18

3d

Wioletta Wojtowicz

19

3e

Jolanta Dzieruk

27

SP 83 - al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.45

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

4c

Marta Majewska

204

5a

Małgorzata Golanowska

104

5c

Hanna Madalińska

205

6c

Agata Szymonik

209

SP 83 - ul. Przybyszewskiego 59 - godzina 17.45

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

7b

Anna Stróżańska-Wołowiec

35

7c

Lucyna Zygmunt

45

2a

Joanna Olszewska

29

2b

Robert Hrycuniak

56

2e

Krzysztof Sudolski

30

3a

Katarzyna Bednarek

47

3c

Izabela Drobnik

36

3d

Alicja Bardowska

55

3e

Małgorzata Wołek

50

 

Zebrania klas uczestniczących  w dniu 17.05.2018 na wycieczkach szkolnych zostaną przeprowadzone w dniu 24.05.2018 o godzinie 17.00 wg harmonogramu:

SP 83 - al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.00

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

1a

Jolanta Staszczyńska

28

2a

Maria Helman-Łukowska

37

SP 83 - al. Boya-Żeleńskiego 32 – godzina  17.45

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

4b

Anetta Warzyńska

207

5b

Anna Koronczok

104

6a

Małgorzata Żukowska

307

6b

Kamil Kobylnik

107

SP 83 - ul. Przybyszewskiego 59 - godzina 17.45

KLASA

NAUCZYCIEL

SALA

7a

Agnieszka Hulewicz-Stankiewicz

41

2c

Elżbieta Listwan

28

2d

Halina Dudek

49

3b

Dorota Krzyśko

48

 


 

„Sukces VIIa podczas Miesiąca Wody”

 

Uczniowie klasy VIIa zajęli II miejsce w konkursie na wykonanie komiksu „Rola wody w przyrodzie i życiu człowieka” organizowanym przez Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Departamentu Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Hydropolis.

Nagrodą była wycieczka do Hydropolis dla każdego ucznia z klasy.

 

Gratulujemy!

 

Nauczyciel geografii – Lucyna Zygmunt

 

 

 

 


 

 


 

WIWAT MAJ,3 MAJ…

Uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie klas 1-3 świętowali szczególnie- uczestniczyli w przedstawieniu zorganizowanym przez uczniów, rodziców oraz wychowawcę klasy 3a.  Uczniowie klasy 3a przypomnieli historyczny kontekst uchwalenia Konstytucji, prezentując się w pięknych strojach z okresu XVIII wieku. Zaś społeczność klas 1-3 zaprezentowała wzorową postawę patriotyczną, uroczyście odśpiewała hymn narodowy, a także w skupieniu obserwowała przygotowany spektakl. Szczególną atrakcją okazał się taniec z flagami w wykonaniu uczennic klasy 3a. 

 

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przygotowali uczniów klasy 3a do występu. Dziękuję za piękne stroje. Wszystkim uczniom gratuluję występu!

Katarzyna Zawadzka-wychowawca klasy 3a

 


 

 

Dnia 21 kwietnia 2018 roku, po raz czwarty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie;
KLASY III -KOKUREWICZ EMILIA- IIIE , PLUSKWA JUDYTA -IIIA
PIASKOWSKI KUBA IIIA, MATYKA KAROL IIIC
KLASY IV- IGA MAJCHER Z KL IIIA, SIWAK LENA KL IVA
WOJCIECH SADOWSKI IVC, MARCINIAK BARTŁOMIEJ IVC
Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak, których punktacja wliczana była do klasyfikacji indywidualnej oraz grę zespołową Ekspres.
NASI REPREZENTANCI ZAJĘLI CZOŁOWE MIEJSCA W TYCH GRACH ;EMILIA KOKUREWICZ , JUDYTA PLUSKWA , IGA MAJCHER ,LENA SIWAK ,WOJCIECH SADOWSKI , BARTŁOMIEJ MARCINIAK I OTRZYMALI DYPLOMY I MEDALE
W GRZE OLIMPIJCZYK ZAJĘLIŚMY III MIEJSCE
W KLASYFIKACJI GENERALNEJ ZAJĘLIŚMY III MIEJSCE I OTRZYMALIŚMY PUCHAR
EMILIA KOKUREWICZ OTRZYMAŁA TYTUŁ WICEMISTRZA WROCŁAWIA W KAT DIII
WOJCIECH SADOWSKI OTRZYMAŁ TYTUŁ II WICE MISTRZA WROCŁAWIA W KAT CIV
IGA MAJCHER( UCZENNICA KL.IIIA) ZAJĘŁA VI MIEJSCE WE WROCŁAWIU W KLASACH IV
JUDYTA PLUSKWA ZAJĘŁA V MIEJSCE WE WROCŁAWIU W KLASACH III
OPIEKUN I TRENER GRUPY MARIA HELMAN- ŁUKOWSKA
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w zawodach, które dają dzieciom szansę na doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz propozycję na ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę poprzez zabawę. Gratulujemy wszystkim !!

 

 

 

 

 


 

 Dnia 16 kwietnia 2018 r. – odbył się w naszej Szkole „Dzień Smaku” „Kwaśna mina? Nigdy więcej!” 
 Wzięły w nim udział klasy I Szkoły Podstawowej i Oddział Przedszkolny. 


W dniu 25 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy IVb i Vc wzięli udział w zajęciach pt: "Ptaki dookoła nas" w Zakładzie Hodowli Drobiu na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu. Zajęcia przygotowała Pani Prof. dr. hab. Ewa Łukaszewicz, Pan Dr hab. inż. Artur Kowalczyk, prof. nadzw. a także doktoranci. 
Uczniowie zobaczyli różne rasy ptaków gospodarskich (zielononóźka kurapatwiana, kura domowa, gęś garbonosa,  gęś domowa, dziki indyk, kaczka mandarynka, kaczka pekin, kaczka piżmowa, perlica zwyczajna). Widzieli, jak wykluwa się pisklę (gąsiątko) z jaja w wylęgarni przeznaczonej dla drobiu. Obserwowali pisklęta gęsi na łonie natury, "bawiąc" się z nimi. 
Dodatkowo przy wiacie z różnymi okazami ptaków gospodarskich dzieci miały kontakt z owcami, kozami, kucykami, a także z alpaką. Zajęcia były bardzo interesujące i wierzę, że uczniowie zapamiętają je na długi czas.
Organizator wycieczki: mgr Cyprian Pawłowski.

 


 

W przyszłym roku szkolnym 2018/2019, planujemy w Szkole Podstawowej nr 83 utworzyć klasę sportową o profilu lekkoatletyka i piłka siatkowa.

  

 

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej:

 

1. Kandydatem do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu może być uczeń klasy trzeciej, który:

 

 - posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem rodziców,

 

- zaliczy próby sprawności fizycznej ustalone przez Komisję Rekrutacyjną,

 

- przedstawi pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

 

2. Uczeń może być przyjęty do klasy sportowej na pisemny  wniosek  rodzica lub prawnego opiekuna.

 

3. Kandydaci spoza szkoły przyjmowani są w miarę wolnych miejsc, obowiązuje identyczna procedura rekrutacji.

 

4. W przypadku, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba miejsc w klasie sportowej, wdraża się postępowanie rekrutacyjne.

 

5. Niezbędna dokumentacja do pobrania na stronie szkoły (

 

  

 

http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/p,370,klasa-sportowa i w sekretariacie szkolnym.

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej:

  

 

Zebranie z rodzicami uczniów z klas III

12.04.2018r.

Złożenie dokumentów

27.04.2018r.

Test predyspozycji

9.05.2018r. 11.05.2018r.*

Ogłoszenie wyników rekrutacji

25.05.2018r.

Termin składania odwołań

Do 29.05.2018r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej

11.06.2018r.

 

* jeżeli kandydat z przyczyn losowych nie będzie mógł uczestniczyć w wyznaczonych terminach należy indywidualnie kontaktować się z nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie testu – p. Tomasz Szomburg, p. Marcin Łazik – w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

 


 

Klasa 7a ma zaszczyt zaprosić uczniów klas I – III oraz Oddziałów Przedszkolnych
na przedstawienie „Klasa Urwisów”, którego scenariusz oparty jest

na najpopularniejszych wierszach dla dzieci.

 

Przedstawienie przygotowane jest w ramach udziału w Projekcie „Młodzi w Akcji” – „Udostępnij to.” Realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego zbieramy środki na doposażenie sali do nauki
i zabawy dla dzieci chorych
i niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Jaszkotlu. Jest to, zarówno
dla nas, jak i pacjentów Zakładu, bardzo ważna Akcja.

 

Nasze działania wspiera Pani Dyrektor – Ewa Nadzieja, Rada Rodziców, a także Ambasadorka ośrodka – Pani Anna Wyszkoni.

 

 

Bardzo prosimy o wsparcie w postaci zakupienia biletu wstępu na przedstawienie w cenie : 2zł.

 

 

Środki będą zbierane w dniu przedstawienia przed wejściem na salę.

 

Przedstawienie odbędzie się w małej sali gimnastycznej.

 

Zapraszamy:)

 

 

Uczniowie klasy 7a wraz z Wychowawcą
– Panią Agnieszką Hulewicz

 

 

 

Do końca maja zapraszamy do wsparcia akcji pod linkiem: www.pomagam.pl/sosdlajaszkotla

 


 

Na początku kwietnia uczniowie drugich klas gimnazjalnych wzięli udział w projekcie wymiany kartek wielkanocnych w ramach projektu eTwinning dzielonego z Geschwister-Scholl-Gymnasium w saksońskim miasteczku Taucha.

 

 

 

Program eTwinning pozwala na międzynarodową wymianę wiadomości i doświadczeń między uczniami i nauczycielami poprzez atrakcyjne, wykorzystujące multimedia projekty edukacyjne.

 

 

 

Założeniem projektu "Ostern - Easter - Wielkanoc" było wykonanie przez uczniów obu szkół prezentacji i kartek z życzeniami świątecznymi oraz informacjami o miejscowych zwyczajach związanych z Wielkanocą oraz krótkim przedstawieniem się - wszystko w języku angielskim.

 

 

 

Uczniowie przygotowali pod kierunkiem p.Tegnerowicza nagranie z prezentacją polskich obyczajów okresu wielkanocnego oraz piękne kartki. Przesłali je do Saksonii tradycyjną pocztą. Również do nas przyszły urocze kartki wielkanocne z Niemiec. Można je obejrzeć na wystawie koło pokoju nauczycielskiego.

 

 

 

Dziękujemy za przygotowanie prezentacji i kartek oraz wystawy uczniom klas II B, II C, II D i II E. Uczniowie potrafią opowiedzieć o swoich świętach obcokrajowcom, dowiedzieli się wiele o obyczajach sąsiadów i świetnie bawili się, pracując nad misternymi pocztówkami i eTwinningową prezentacją.

 

 

 

 


 

W dniu 26 kwietnia 2018r. odbył się Mecz Charytatywny na rzecz Schorniska dla Zwierząt przy ul. Ślazowej we Wrocławiu, w ramach realizacji Projektu "Młodzi w Akcji".

Przed meczem miał miejsce kiermasz, podczas którego uczniowie sprzedawali samodzielnie zrobioną, zdrową lemoniadę.

 

Zebrano 370 zł oraz suchą i mokrą karmę dla zwierząt.

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie Uczniom klasy 6c, Rodzicom
i Nauczycielom.  Doceniamy obecność Gości spoza klasy 6c - 2a, 6a i 7a, a także P. Pawła Kaczmarka i P. Roberta Bareły.

 

Szczególne podziękowania dla P. Anny Szczuraszek oraz P. Marcina Łazika za pomoc w organizacji meczu i przygotowanie sali gimnastycznej.

 

Katarzyna Zielińska

Agnieszka Hulewicz

 

Do końca maja zapraszamy do wsparcia akcji pod linkiem: www.pomagam.pl/mlodziwakcji

 


 

Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Pani Wiosna”

 

Lista laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego:

 

„Pani Wiosna”

 

Oddział Przedszkolny:

 

I miejsce: Ola Wysocka, Przedszkole nr 82

 

II miejsce: Julia Frąckiewicz, Przedszkole nr 1

 

III miejsce: Angelika Hajdukiewicz, Szkoła Podstawowa nr 83

 

III miejsce: Lena Ondrusko, Szkoła Podstawowa nr 50

 

Wyróżnienia: Milena Konarzewska, Przedszkole nr 1

 

              Hanna Szostek, Przedszkole nr 82

 

                         Helena Jażdżyk, Szkoła Podstawowa nr 83

 

 

Klasy I:

 

I miejsce: Natalia Karczyńska, kl. I a, Szkoła Podstawowa nr 40

 

II miejsce: Ewa Szulc, kl. I b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

II miejsce: Antoni Książek, kl. I a, Szkoła Podstawowa nr 40

 

III miejsce: Dominika Wielgus, kl. I b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

III miejsce: Oliwia Nowak, kl. I a, Szkoła Podstawowa nr 40

 

Wyróżnienia: Lidia Szymańska, kl. I c, Szkoła Podstawowa nr 10

 

             Lena Skóra, kl. I b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

                Oliwia Kiraga, kl. I b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

 

Klasy II – III:

 

I miejsce: Agata Mielniczyk, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

II miejsce: Zofia Bujak, kl. III d, Szkoła Podstawowa nr 10

 

III miejsce: Kacper Nowak, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 10

 

III miejsce: Mariia Bilonozhko, Szkoła Podstawowa nr 78

 

Wyróżnienia: Łucja Płaczkowska, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 83

 

                        Zuzanna Zakrzewska, kl. III d, Szkoła Podstawowa nr 10

 

  Zofia Dudys, Szkoła Podstawowa nr 78

 

      Jagoda Siwek, Szkoła Podstawowa nr 78

 

 

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 18.05.2018r.

 

w piątek o godz. 9.00 w stołówce szkolnej SP nr 83.

 

 

Organizatorzy:     Zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu - Małgorzata Maryniak, Arkadiusz Kołosiński, Agnieszka Litwin, Martyna Łukowska, Irena Mencel, Katarzyna Pajewska, Zofia Żukowska.

 


 

10 kwietnia br. uczniowie klas 2 i 3 oddziałów gimnazjalnych  wraz z panią Haliną Dudek wybrali się na spotkanie ze świadkiem historii panią Wandą Kiałką ps. 
Marika. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.  Pani Wanda opowiedziała nam o swojej przeszłości w czasie II wojny światowej. Podczas operacji Ostra Brama była łączniczką. Jako sanitariuszka pracowała w szpitaliku polowym. Panią Wandę na początku aresztowali Sowieci,  ale z aresztu została zwolniona.  Gdy ponownie NKWD zaaresztowało panią Kiałkę,  skazana została na 20 lat katorgi w Workucie.  W następnej kolejności uczniowie oglądali film poświęcony mężowi pani Wandy, panu Stanisławowi Kiełce- legendzie wileńskiej konspiracji. Dowiedzieliśmy się min. na czym polegała „legalizacja”

      Sandra Drobina

 

 

Artykuły

Sześciolatek w Szkole - co mogą zrobić Rodzice ?

2015-02-24

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, aby jak najlepiej pomóc dziecku przygotować się do roli Ucznia. 

Czytaj więcej o: Sześciolatek w Szkole - co mogą zrobić Rodzice ?

Przejdź do góry