Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia warsztatowo-laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W dniu 6 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy IV a uczestniczyli w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Opiekę nad uczniami sprawowali: wychowawca klasy-P. Marcin Łazik i nauczyciel przyrody-P. Cyprian Pawłowski.

Zajęcia dydaktyczne były poświęcone tematyce mykologicznej. Uczniowie pod kierunkiem Pani prof. Elżbiety Pląskowskiej wykonywali preparaty mikroskopowe z części grzybów, badali ultrastrukturę komórkową grzybów m.in. pieczarki, Penicillium notatum,  Rhizopus sp. 
Zobaczyli różne kształty zarodników, które służą do rozmnażania bezpłciowego. Ponadto poznali choroby roślin wywoływane przez grzyby (parch ziemniaka, rdza gruszy, zrakowacenia wywołane na pniach drzew).
Uczniowie bardzo wysoko ocenili zajęcia, które przygotowała dla nich Pani Profesor, z zaciekawieniem zadawali pytania i brali z czynny udział w warsztatach.
Cyprian Pawłowski - Nauczyciel przyrody

Przejdź do góry