Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Katalog pożądanych postaw ucznia Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza.

Katalog pożądanych postaw ucznia SP 83.

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza:

 

 • AKCEPTUJE SZKOŁĘ JAKO INSTYTUCJĘ.

 • SZANUJE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PRAWA I ZWYCZAJE.

 • SZANUJE TAKIE WARTOŚCI JAK: OJCZYZNA, WIEDZA, UCZCIWA PRACA.

 • DBA O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH OSÓB.

 • DBA O SWOJE ZDROWIE I ZDROWY STYL ŻYCIA.

 • SZANUJE LUDZI ODMIENNEJ RASY, NARODOWOŚCI I WYZNANIA I PRZEKONAŃ.

 • SZANUJE TRADYCJE NARODOWE.

 • AKTYWNIE UCZESTNICZY W ŻYCIU SPOŁECZNYM KLASY I SZKOŁY.

 • UCZĘSZCZA REGULARNIE I PUNKTUALNIE NA ZAJĘCIA.

 • UMIE ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW.

 • SZANUJE PRAWA INNYCH OSÓB.

 • ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA, ZDOLNOŚCI I TALENTY.

 • NIE STOSUJE PRZEMOCY .

 • PRZECIWSTAWIA SIĘ ZJAWISKOM PRZEMOCY I AGRESJI.

 • SZANUJE MIENIE SWOJE I CUDZĄ WŁASNOŚĆ.

 • DBA O HIGIENĘ WŁASNĄ I OTOCZENIA.

 • PODEJMUJE ODPOWIEDZIALNE DECYZJE.

 • POTRAFI PRZECIWSTAWIĆ SIĘ PRESJI .

 • KULTURALNIE WYPOWIADA SIĘ I NIE UŻYWA WULGARYZMÓW.

 • JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WŁASNE ZDROWIE I ŻYCIE.


Przejdź do góry