Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUIGI SPOŁECZNE
dla postępowania prowadzanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp
PN.:
„Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 83
im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018”


 


Przejdź do góry