Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs na projekt edukacyjny "Póki nie jest za późno" pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo!

zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno, organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 31 marca 2017 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku i na stronie internetowej muzeum www.cmjw.pl.


Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).


Zachęcamy do udziału!


Przejdź do góry