Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bezpieczny Dolnoślązak

 

„Bezpieczny Dolnoślązak” to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :
•    nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
•    wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań
Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.
Proponowane obszary realizacji Programu
- bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu – potencjalne zagrożenia);
- bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń);
- pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);
- bezpieczne środowisko odpady, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód (omówienie problematyki ochrony środowiska, zasobów naturalny oraz przyrodniczych);
- bezpieczny wypoczynek (istota zagrożeń w zimie oraz latem, pokaz praktycznych umiejętności jak unikać zagrożeń oraz jak się zachować w sytuacji zagrożenia);bezpieczeństwo w lesie, w górach, nad wodą; bezpieczna wycieczka szkolna;
- zagrożenia bezpieczeństwa (jak się zachować w sytuacjach niespodziewanych – pożar, powódź, gradobicie, silne wiatry);
- podstawy samoobrony (zasady samoobrony, zachowania w sytuacji zagrożenia od osób trzecich, nauka bezpiecznej obrony);
- oszustwa domowe;
- bezpieczny autobus, tramwaj i inne środki komunikacji;
- wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych w realizacji zadań z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa;
- osoby niepełnosprawne w sytuacjach zagrożenia

Adresaci programu edukacyjnego:
Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska
Organizator programu:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Realizator programu:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Partnerzy programu, z którymi podpisano porozumienie o współpracy na rzecz Programu.
•    Komenda Wojewódzka Policji
•    KW Państwowej Straży Pożarnej
•    Pogotowie Ratunkowe
•    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
•    Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
•    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych


Przejdź do góry