Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zasady korzystania z parkingu w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu, uzgodnione z Radą Rodziców na zebraniu w dniu 10 września 2015 r.

Zasady korzystania z parkingu w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu, uzgodnione z Radą Rodziców na zebraniu w dniu 10 września 2015 r.

1) Parking został udostępniony Rodzicom i dzieciom niepełnosprawnym po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi Szkoły – woźnej.
2) Autokarom, które odwożą i przywożą dzieci na wycieczki szkolne, „zielone szkoły”, wyjścia w ramach Projektu „Szkoła w Mieście”.
3) Rodzicom, którzy zgłoszą potrzebę wjazdu na teren Szkoły w szczególnych sytuacjach.
4) Firmie cateringowej dostarczającej obiady do Szkoły.
5) Innym dostawcom / między innymi mleka, warzyw, owoców i innych artykułów /.
6) Pracownikom Szkoły.


Przejdź do góry