Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dla przyszłych pierwszoklasistów

 

 

 

 DROGI PIERWSZOKLASISTO!

 

Zapraszamy Ciebie i Twoich Rodziców na Dzień Otwarty

09 marca 2017 r. (czwartek) od godz.16.00 do 18.00

Będziesz mógł wówczas poznać nauczycieli, zwiedzić Szkołę, wziąć udział

w zajęciach świetlicowych, sportowych, zajęciach szachowych, języka angielskiego, grach matematycznych oraz w innych zabawach. Twoi Rodzice spotkają się z Dyrektorem Szkoły oraz Nauczycielami.

D r o d z y     R o d z i c e !

Motto naszego programu wychowawczego brzmi: „Nie ma dzieci bez szans”.

Szkoła posiada Koncepcję Pracy. Dbamy o wszechstronny rozwój Dzieci.

Dla nas Nauka jest wartością. Efekty pracy przekładają się na sukcesy uczniów.

Uczymy Dzieci pożądanych postaw i norm społecznych.

Rozwijamy postawy: tolerancji, uczciwości, życzliwości, punktualności, kultury osobistej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym klasy i Szkoły.  

Pragniemy, aby Dzieci czuły się u nas bezpiecznie. Pod opieką Nauczycieli dzieci poznają tradycje narodowe.

 

PIERWSZOKLASISTO!

W naszej szkole będziesz miał do dyspozycji:

 • świetlicę, zapewniającą opiekę i ciekawe zajęcia od godz. 6.30  do godz. 17.00,
 • salę gimnastyczną,
 • salę gimnastyki korekcyjnej,
 • salkę do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną,
 • salę informatyczną,
 • pracownię językową
 • gabinet Psychologa,
 • gabinet Pedagoga,
 • gabinet Logopedy,
 • stołówkę,

Ponadto będziesz mógł:

 • korzystać z bezpłatnej gimnastyki korekcyjnej,
 • bezpłatnych zajęć logopedycznych,
 • bezpłatnych zajęć na basenie w klasie III,
 • uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych,
 • korzystać z opieki pielęgniarki szkolnej,
 • uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, np: koło taneczne, koło plastyczne, koło sportowe, koło szachowe, gitarowe, chór szkolny, język angielski.

 

 

Pliki do pobrania


Przejdź do góry