Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Uroczystość Otwarcia Nowego Budynku Szkoły

 

 

,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy”-


UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA I OTWARCIA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY

 

15 października 2015 r. zapisze się jako jeden z najważniejszych dni w historii naszej Szkoły.W tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami społeczności naszej szkoły. Był to również dzień, w którym oficjalnie otwarty został nowy budynek szkoły, w którym od tego roku szkolnego uczą się uczniowie klas młodszych. 

 

Na uroczystości gościliśmy wielu ważnych gości, przedstawicieli władz parlamentarnych, miejskich, oświatowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji. Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców: Pani Katarzyny Zawadzkiej, Pani Magdaleny Prostak, Pani Dagmary Kowalskiej, Pani Elżbiety Białach oraz Pani Jolanty Dzieruk zaprezentowali część artystyczną, zachwycając odwagą i talentem zgromadzoną publiczność. Pani Dyrektor Ewa Nadzieja wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięła wstęgę, otwierając tym samym nowy budynek szkoły.

 

W tym szczególnym dniu, w trakcie zwiedzania szkoły, zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy dotyczącej historii naszej szkoły, przeglądania kronik szkolnych, wystawy dawnych przyborów szkolnych i elementarzy, a tym samym mieli okazję do wspominania pięknych chwil spędzonych w progach Szkoły Podstawowej nr 83. Społeczność szkoły serdecznie dziękuje wszystkim gościom za uświetnienie swą obecnością tej ważnej dla nas uroczystości oraz za wszystkie ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Zapraszamy na kolejne szkolne uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry