Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkolny Wolontariat

Wolontariat szkolny.

 

„Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:
można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

 

      W roku szkolnym 2015/2016 ruszył Mały Wolontariat dedykowany uczniom
klas I -III. W klasach IV- VI działa Szkolne Koło Caritas. Nasze działania łączą się ze sobą integrując całą społeczność szkolną. Główne cele wolontariatu to: uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, kształcenie postawy życzliwości
i zrozumienia dla innych, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego, angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.            Szczególnym zadaniem, jakiego podjęli się uczniowie jest zbiór nakrętek, na rzecz niepełnosprawnego Emila oraz dzieci z chorobą nowotworową. W planie mamy współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej "Mumunki", poznając trudności i radości życia osób z zespołem Downa.  Kontynuujemy również zadania realizowane w zeszłym roku szkolnym.  Hasło, które przyświeca małym wolontariuszom brzmi "Małe dzieci - duże czyny". Zajęcia połączone są
z psychoedukacją prowadzoną przez psychologa szkolnego p. Joannę Wronę.  Przed nami rok pełen wielu wyzwań i zadań, aby poznać i pomóc jak największej ilości osób.

 

Opiekun Szkolnego Koła Caritas: Ilona Porowska,

Opiekunowie Małego wolontariatu: Magdalena Kamińska, Joanna Wrona

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WOLONTARIATU ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Zbieram to - zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD.

 

 

 

            Na parterze "starego" skrzydła szkoły znajdują się pojemniki na zużyte baterie
 i płyty Cd. Tym samy dołączyliśmy do charytatywnej ogólnopolskiej akcji
"Zbieram to dla misji i środowiska". Dochód z ich utylizacji zostanie przeznaczony na wzniesienie kolejnych domów na Filipinach. Akcje„Zbieram i wspieram”organizuje Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów we współpracy z firmą ARGO-FILM, firmą zajmującą się profesjonalnym recyklingiem odpadów od lat 60-tych.
            Biorąc udział w „zbieram i wspieram” można w łatwy sposób zachęcić wiele osób do pomocy potrzebującym (wsparcie misji na Filipinach), budować ekologiczną świadomość wśród dzieci oraz motywować je do ochrony środowiska. Więcej informacji zbieramto.pl


2.  Zakręcona pomoc - Nakrętka dla hospicjum oraz zbiór nakrętek dla Emila.

   

      W tym roku szkolnym objęliśmy szczególną pomocą małego Emilka. Chłopiec potrzebuje specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Rodzice Emila zwrócili się z prośba o zbiór nakrętek na ten cel. Kilogram nakrętek kosztuje ok. 70 gr. Więcej informacji https://www.facebook.com/emilpyrtak        
      Współpracujemy także z Fundacją Na Ratunek, zajmującą sie pomocą dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową. Głównym przedsięwzięciem fundacji jest budowa kliniki Przylądek Nadziei. Dochód ze sprzedanych nakrętek przeznaczany jest na budowę i wyposażenie kliniki. Odkręcamy i wrzucamy, zaglądamy na denka butli oraz czytamy etykiety i nadruki na tubach oraz wszelkich innych opakowaniach.
      Zbieramy wszystkie nakrętki (od napojów, szamponów, chemii gospodarczej, kosmetyków etc.) Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczamy na opłacenie domowej rehabilitacji dla podopiecznych Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci.     Większe ilości nakrętek proszę przekazywać do osób z obsługi szkoły, mniejsze można wrzucać do przeznaczonych pojemników na terenie szkoły ( parter główny budynek szkoły i nowe skrzydło każde piętro). Więcej informacji http://naratunek.org/

 

3.  Akcja „Wyślij pączka do Afryki”.

            Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję charytatywną "Wyślij pączka do Afryki 2015", która ma na celu pozyskanie środków na projekty realizowane w RŚA i Czadzie.
            Datki zostaną przeznaczone na dokarmianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. W okresie karnawału zorganizujemy kiermasz słodkości,
a uzyskane dochodu przekażemy na wsparcie dzieła pomocy dzieciom z Czadu. Wiecej informacji http://paczek.kapucyni.pl

"ZAMIAST BRZUCHA UROŚNIE CI SERCE".

 

4. Pola Nadziei - Posadź żonkila

            Żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamia wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy.
            Coraz więcej osób na całym świecie sadzi swoje żonkile. Dla wielu cebulka jest wspomnieniem bliskich, którzy zbyt wcześnie odeszli. Więcej informacji http://www.hospicjum.wroc.pl/pola-nadziei/posadz-zonkila

Nasze Pole Nadziei powstanie już w październiku przy nowym skrzydle szkoły.

5.  Współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

            W wielu naszych działaniach będziemy pamiętać o chorujących dzieciach, włączymy się w działania hospicjum poprzez wykonywanie kartek świątecznych dla dzieci, pisanie listów, dołączymy do akcji i happeningów i konkursów organizowanych na terenie miasta.  Więcej informacji http://www.hospicjum.wroc.pl/

 

6. Współpraca z Caritas Wrocław

                                                                                      

             Włączymy się w zbiórkę pieniędzy w różnych akcjach charytatywnych np. złotówka dla świętego Mikołaja, jałmużna wielkopostna, sprzedaż świec. Uzyskane dochody dzielimy i połowę przekazujemy na statutową działalność Caritas Wrocław,
a druga połowa zostanie wykorzystana na opłacenie obiadów dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.  Więcej informacji www.wroclaw.caritas.pl/

 

7.  Wrocławski Bieg Sponsorowany -

            W tym roku planujemy również włączyć się inicjatywę Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i wybiegać, wytruchtać jak największą sumę dla potrzebujących dzieci. Już dziś zwracamy się z prośba do Rodzin i Ludzi Wielkich Serc i Dobrej Woli o wsparcie dla naszych wolontariuszy. Idea biegu jest bardzo prosta - każde wykonane okrążenie to koszt ok. 5 zł. Najczęściej na bieg poszukujemy sponsora we własnej rodzinie, który zgodzi się "zapłacić" za wybiegane okrążenia uczestnika. Dochód
z biegu przekazany jest na wsparcie działalności Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci. Więcej informacji www.hospicjum.wroc.pl/wroclawski-bieg-sponsorowany

21 MARCA JEDNI WAGARUJĄ INNI BIEGAJĄ I POMAGAJĄ.

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry