Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Profilaktyka Uzależnień

Drodzy Rodzice,

w naszej bibliotece szkolnej dostępnych jest szereg materiałów dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów ich zapobiegania. Zapraszamy do korzystania z niżej wymienionych pozycji:

Literatura nt. profilaktyki uzależnień dostępna w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu

Autor

Tytuł

Tematyka

Krzysztof Wojcieszek

Wygrać życie

Szkolny program profilaktyki – przewodnik do konstruowania i realizacji szkolnego programu profilaktyki.

Jerzy Siczek

Narkonauci

Odtworzenie drogi  leczonych i leczących, drogi od uzależnienia do dobrego życia.

Ernst Servais

Zanim nie jest za późno

Zapobieganie uzależnieniom w społecznościach lokalnych – praktyczny podręcznik dla każdego – dla nauczycieli, rodziców i wychowawców.

Dorata Klus – Stańska, Marzena Nowicka

Bezpieczeństwo dzieci

Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli, zawierające rozdziały na temat profilaktyki palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków.

Maria Mstowska - Psiuk

Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego

Książka zawiera rozdział na temat: „Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień”, w tym „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”.

Jep Hostetler

Dopóki nie jest za późno

Poradnik dla rodziców – narkotyki i alkohol.

Magdalena Gruszka

Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej

Scenariusze zajęć dla nauczycieli, zawierające rozdziały na temat profilaktyki palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków.

Timothy Dimoff

Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki?

Poradnik dla rodziców, zawierający m. in. informacje nt. kategorii narkotyków oraz rady dotyczące interwencji rodziców.

 

Julian Elliot

Dzieci i młodzież w kłopocie

Poradnik nie tylko dla psychologów, zawierający rozdziały nt. nadużywania

Narkotyków i zaburzeń łaknienia.  

Zbigniew B. Gaś

Profilaktyka w szkole

Książka adresowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, w której szczegółowo omówiono uwarunkowania zachowań destrukcyjnych oraz strategie i standardy działań profilaktycznych.

Zbigniew B. Gaś

Szkolny program profilaktyki

Poradnik metodyczny na temat istoty, konstruowania oraz ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

Grażyna Karczewska

Zdrowe żywienie w przedszkolu i szkole

Materiały opracowane w ramach projektu „Smacznie, zdrowo, wartościowo” – zasady zdrowego żywienia.

Film VHS

Kokaina i amfetamina a organizm człowieka

Informacje na temat szkodliwości zażywania narkotyków. Wypowiedzi specjalistów oraz osób uzależnionych.

Film DVD

Asertywność wobec alkoholu i narkotyków

2 filmy na dvd dla starszych klas SP.

 Nasza szkoła dołącza również do programu "Chronimy dzieci", na temat którego informacje można znaleźć w poniższym linku: https://chronimydzieci.pl/o-programie

Zapraszamy również do zapoznania się z poradnikami wydanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dla pracowników szkół i placówek oswiatowych oraz rodziców na temat ryzyka używania narkotyków przez młodzież oraz innymi uzaleznień, które znajdują się na dole strony.

 

Pedagog Szkolny p. Agnieszka Hulewicz oraz Psycholog Szkolny p. Joanna Wrona służą Państwu poradnictwem w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji odużających, dopalaczy oraz substancji psychotoropowych.

Poniżej podajemy Państwu również listę ośrodków oraz instytucji, któe zajmują się profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE”

(www.kampaniaprzemoc.pl)

LP.

NAZWA OFERENTA

OFERTA

ADRES

TELEFON

E-MAIL

1.

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej INTERWENCJA

 1. Pomoc psychologiczna, prawna,
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

ul. Podwale 13

71/783 36 64 lub 71/784 44 48

stowarzyszenie@interwencja.org

2.

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia CURATUS

 1. Pomoc psychologiczna
 2. Otwarta grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 3. Pomoc prawna

ul. Kleczkowska 5 oficyna

71/329 09 19

curatus@o2.pl

3.

Fundacja Centrum Praw Kobiet CPK

 1. Poradnictwo psychologiczne i prawne
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy (po rozmowie indywidualnej)

 

ul. Ruska 46B II p. Pok. 208, 208a i 219

71/358 08 74

cpk_wroclaw@cpk.org.pl

4.

Stowarzyszenie „CURATUS”

Psychologiczna pomoc telefoniczna – soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 20.00

 

ul. Kleczkowska 5 oficyna

Nr telefonu zaufania 71/776 62 08

przyjacielwkryzysie@o2.pl

5.

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

 1. Całodobowe schronienie dla ofiar przemocy
 2. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna

ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 31

71/352 94 03

owiik@wp.pl

6.

Fundacja NON LICET

 1. Pomoc psychologiczna, prawna

ul. Stalowa 6a

71/361 97 70

oik@go2.pl

7.

Stowarzyszenie Misja Dworcowa

 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

ul. Pomorska 16b

508 168 979 lub 71/321 05 50

misja.dworcowa@wp.pl

8.

Fundacja Na Rzecz Równości

 1. Pomoc prawna i psychologiczna

Pl. Św. Macieja 5 III p.

723 174 717

rowosci@gmail.com

9.

Stowarzyszenie INTRO

 1. Informacja i pomoc internetowa
 2. Pomoc psychologiczna

 

Strona internetowa: www.kampaniaprzemoc.pl

intro@psychotekst.pl

10.

Fundacja „DAJMY SZANSĘ”

 1. Pomoc prawna i psychologiczna

ul. Orzechowa 30/15

71/346 88 20

www.dajmyszanse.pl dajszanse@wp.pl

11.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy

 1. Konsultacje interwencyjne
 2. Wsparcie specjalistyczne
 3. Wsparcie socjalne
 4. Schronienie
 5. Telefon interwencyjny

ul. L. Rydygiera 45a

71/796 40 85

stop.przemocy@mops.wroclaw.pl

12.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”

 1. Grupa wsparcia
 2. Konsultacje psychologiczne
 3. Konsultacje prawne
 4. Punkt konsultacyjny

ul. Legnicka 65

731 450 926

wroclawbezprzemocy@gmail.com weronika.adamus@gmail.com

13.

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin

ul. Białowieska 74a

71/355 35 94 lub 71/350 17 30 lub 71/350 17 80

sekretariat@neuropsychiatria.com

14.

Wrocławskie Centrum Zdrowia Sp. ZOZ

Programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy

ul. Podróżnicza 26/28

Kontakt: Arkadiusz Klimczak 609 899 455

arkadiuszklimczak@spzoz.wroc.pl

15.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Udzielanie informacji i wsparcia rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie

Ul. G. Zapolskiej 2/4 pok. 339 III p.

71/777 78 36

komisja_alkoholowa@um.wroc.pl

16.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 

ul. Podwale 13

71/355 69 32

 

17.

Poradnia Leczenia Uzależnień

 

ul. Wszystkich Świętych 2

71/326 67 30

 

18.

Ośrodek Leczenia Uzależnień KARAN

 

ul. Skoczylasa 8

71/349 15 56

 

19.

Centrum Medyczne PRACTIMED

 

ul. Pabianicka 25

71/798 36 46

 

Zapraszamy również do zapoznania się z Ustawą z  dnia 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii, któa znajduje się w załacznikach poniżej.


Przejdź do góry