Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Profilaktyka Uzależnień

„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE”

(www.kampaniaprzemoc.pl)

 

LP.

NAZWA OFERENTA

OFERTA

ADRES

TELEFON

E-MAIL

1.

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej INTERWENCJA

 1. Pomoc psychologiczna, prawna,
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

ul. Podwale 13

71/783 36 64 lub 71/784 44 48

stowarzyszenie@interwencja.org

2.

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia CURATUS

 1. Pomoc psychologiczna
 2. Otwarta grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 3. Pomoc prawna

ul. Kleczkowska 5 oficyna

71/329 09 19

curatus@o2.pl

3.

Fundacja Centrum Praw Kobiet CPK

 1. Poradnictwo psychologiczne i prawne
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy (po rozmowie indywidualnej)

 

ul. Ruska 46B II p. Pok. 208, 208a i 219

71/358 08 74

cpk_wroclaw@cpk.org.pl

4.

Stowarzyszenie „CURATUS”

Psychologiczna pomoc telefoniczna – soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 20.00

 

ul. Kleczkowska 5 oficyna

Nr telefonu zaufania 71/776 62 08

przyjacielwkryzysie@o2.pl

5.

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

 1. Całodobowe schronienie dla ofiar przemocy
 2. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna

ul. Gen. T. Bora- Komorowskiego 31

71/352 94 03

owiik@wp.pl

6.

Fundacja NON LICET

 1. Pomoc psychologiczna, prawna

ul. Stalowa 6a

71/361 97 70

oik@go2.pl

7.

Stowarzyszenie Misja Dworcowa

 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

ul. Pomorska 16b

508 168 979 lub 71/321 05 50

misja.dworcowa@wp.pl

8.

Fundacja Na Rzecz Równości

 1. Pomoc prawna i psychologiczna

Pl. Św. Macieja 5 III p.

723 174 717

rowosci@gmail.com

9.

Stowarzyszenie INTRO

 1. Informacja i pomoc internetowa
 2. Pomoc psychologiczna

 

Strona internetowa: www.kampaniaprzemoc.pl

intro@psychotekst.pl

10.

Fundacja „DAJMY SZANSĘ”

 1. Pomoc prawna i psychologiczna

ul. Orzechowa 30/15

71/346 88 20

www.dajmyszanse.pl dajszanse@wp.pl

11.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy

 1. Konsultacje interwencyjne
 2. Wsparcie specjalistyczne
 3. Wsparcie socjalne
 4. Schronienie
 5. Telefon interwencyjny

ul. L. Rydygiera 45a

71/796 40 85

stop.przemocy@mops.wroclaw.pl

12.

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”

 1. Grupa wsparcia
 2. Konsultacje psychologiczne
 3. Konsultacje prawne
 4. Punkt konsultacyjny

ul. Legnicka 65

731 450 926

wroclawbezprzemocy@gmail.com weronika.adamus@gmail.com

13.

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin

ul. Białowieska 74a

71/355 35 94 lub 71/350 17 30 lub 71/350 17 80

sekretariat@neuropsychiatria.com

14.

Wrocławskie Centrum Zdrowia Sp. ZOZ

Programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy

ul. Podróżnicza 26/28

Kontakt: Arkadiusz Klimczak 609 899 455

arkadiuszklimczak@spzoz.wroc.pl

15.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Udzielanie informacji i wsparcia rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie

Ul. G. Zapolskiej 2/4 pok. 339 III p.

71/777 78 36

komisja_alkoholowa@um.wroc.pl

16.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 

ul. Podwale 13

71/355 69 32

 

17.

Poradnia Leczenia Uzależnień

 

ul. Wszystkich Świętych 2

71/326 67 30

 

18.

Ośrodek Leczenia Uzależnień KARAN

 

ul. Skoczylasa 8

71/349 15 56

 

19.

Centrum Medyczne PRACTIMED

 

ul. Pabianicka 25

71/798 36 46

 


Przejdź do góry