Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Jestem Bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VI do uczestnictwa w kolejnej edycji Dolnośląskiego Konkursu
„Jestem Bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”.

Konkurs przeprowadzany jest co roku i dotyczy znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, zachowań w sytuacjach trudnych.

Do ETAPU SZKOLNEGO mogą zgłaszać sie wszyscy chętni Uczniowie klas IV – VI.

Gdzie? – Pedagog Szkolny, Opiekun Samorządu Szkolnego – Pani Agnieszka Hulewicz,
Psycholog Szkolny – Pani Joanna Wrona,
Opiekun Samorządu Szkolnego – Pani Paulina Kondratowicz.

Do kiedy? – maksymalnie do 20 marca 2015 r.
– piątek

ETAP SZKOLNY odbędzie się 27 marca
w stołówce szkolnej.

3 osoby z najwyższym wynikiem punktowym zostaną zakwalifikowane do ETAPU REJONOWEGO, który odbędzie się poza szkołą. Zakwalifikowany zespół otrzyma materiały do przygotowania do etapu rejonowego. Służymy także pomocą :).

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

Zapraszamy do udziału :) !!!

Szczegóły dotyczące konkursu na stornie www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: Wychowanie i opieka / Bezpieczna szkoła.


Przejdź do góry