Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Fantastyczne Możliwości

                              FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI

                                                                                                                                        PROGRAM PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ

                                                                                                                                     kontynuacja Programu Domowych Detektywów

Odbiorcy

Uczniowie klas piątych lub szóstych oraz ich rodzice

 

Cel – opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków  oraz zmniejszanie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy rozpoczęli już picie. Działania są ukierunkowane na kształtowanie i wzmacnianie umiejętności rozpoznawania wpływów społecznych (szczególnie rówieśników) skłaniających do picia alkoholu oraz przeciwstawiania się tym wpływom. Ponadto celem programu jest:

  •  poszerzanie wiedzy uczniów na temat problemów związanych z alkoholem,
  • wspieranie wychowawczych i profilaktycznych działań rodziców,rozwijanie oferty atrakcyjnych dla nastolatków i zarazem konstruktywnych form zabawy i spędzania czasu wolnego.

Charakterystyka programu


Szkolna część programu obejmuje:

1. Wieczór Fantastycznych Możliwości, popołudniowe spotkanie dzieci, ich rodziców oraz zaproszonych gości.

2. Wybór i szkolenie liderów rówieśniczych.

3. Zajęcia w klasie – sześć spotkań prowadzonych przez nauczyciela przy udziale liderów.

4. Wieczór Dobrej Zabawy, spotkanie kończące program przeznaczone dla wszystkich uczestników programu.

5. Imprezy i zajęcia pozalekcyjne organizowane równolegle z realizacją programu w klasach.

Domowa część programu

prowadzona jest w oparciu o materiały edukacyjne dla rodziców,  które zawierają  również zadania do wspólnej pracy z dziećmi.


Program Fantastyczne Możliwości ma charakter środowiskowy. Ważnym elementem programu są imprezy i zajęcia pozalekcyjne przygotowywane przy współudziale rodziców i innych osób ze społeczności lokalnej. Celem tych zajęć jest zapewnienie młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Realizacja programu trwa około 12 tygodni.

Grupa docelowa:

Adresatami programu są uczniowie klas piątych lub szóstych szkół podstawowych oraz ich rodzice.


Charakterystyka programu:

Program opóźniania inicjacji alkoholowej oraz zmniejszania spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy rozpoczęli już picie. Program Fantastyczne Możliwości to kontynuacja Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.

Główne elementy programu:

  1. Wieczór Fantastycznych Możliwości, popołudniowe spotkanie dzieci, ich rodziców oraz zaproszonych gości.
  2. Wybór i szkolenie liderów młodzieżowych.
  3. Sześć godzin zajęć edukacyjnych w klasie prowadzonych przez nauczyciela    przy udziale liderów.
  4. Zajęcia edukacyjne w domach realizowane w oparciu o materiały dla rodziców, które zawierają część informacyjną oraz zadania do wspólnej pracy z dziećmi.
  5. Wieczór Dobrej Zabawy, spotkanie kończące program.

Zajęcia pozalekcyjne organizowane równolegle z programem w klasach.

                                          Opracowała: Agnieszka Stankiewicz – Pedagog szkolny


 

 


Przejdź do góry