Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Domowi Detektywi

 

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW          

 

"Jaś i Małgosia na tropie" -  szkolno - środowiskowy program profilaktyki alkoholowej

 

Odbiorcy: uczniowie klas czwartych lub piątych szkół podstawowych i ich rodzice.

Cel – opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków oraz zmniejszanie spożycia alkoholu

u tych nastolatków, którzy mieli już kontakt z alkoholem.

 

Charakterystyka programu

 Program realizowany jest w szkole pod kierunkiem nauczyciela i w domu razem z rodzicami.

Część szkolna programu obejmuje:

1. Spotkanie informacyjne dla rodziców.

2. Wybór i szkolenie liderów młodzieżowych.

3. Zajęcia w klasie - osiem godzin lekcyjnych prowadzonych przez  nauczyciela przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy.

4. Wieczór Jasia i Małgosi - kończący program, popołudniowe spotkanie uczniów, rodziców                 i gości.

Część domowa programu - prowadzona równolegle z zajęciami w klasie - polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców określonych zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

Realizacja programu w szkole trwa około 10 tygodni.

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW


Grupa docelowa:

Program profilaktyki alkoholowej dla uczniów z klas IV i V szkoły podstawowej i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

Celem pośrednim jest ułatwianie współpracy między wychowawcami a rodzicami dla podejmowania skuteczniejszej ochrony dzieci przed różnymi zagrożeniami.

Charakterystyka programu:

Program jest adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej.

W programie porusza się następujące tematy:

  • prawdy i mity na temat alkoholu;
  • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu;
  •  rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami;
  • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku.

Program jest realizowany w szkole pod kierunkiem nauczyciela oraz w domu wraz z rodzicami.

W ubiegłym roku szkolnym w klasie V c realizowały go Psycholog Szkolny –  Pani Joanna Wrona oraz Pedagog Szkolny –

Pani Agnieszka Stankiewicz

Główne elementy programu:

  •  spotkanie informacyjne dla rodziców;
  •  wybór i szkolenie liderów młodzieżowych;
  •  osiem godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w klasie;
  • praca drużyn domowych detektywów (rodziców wraz z dziećmi) równolegle z zajęciami w klasie przez 4 pierwsze tygodnie trwania programu.
  • "Wieczór Jasia i Małgosi" - popołudniowe spotkanie na zakończenie programu z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

                                      Opracowała: Agnieszka Stankiewicz – Pedagog szkolny


 

 


Przejdź do góry