Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktywnie po zdrowie

Aktywnie po zdrowie


„Aktywnie po zdrowie" to obszerny, kompleksowy program, na który składa się szereg poszczególnych projektów skierowanych do różnych grup docelowych. Projekty funkcjonujące w ramach programu to m.in. konkursy filmowe, rywalizacje międzyszkolne, prace w grupach, kampanie billboardowe i informacyjne oraz szereg innych działań. Jak więc działa „Aktywnie po zdrowie"? Zapraszamy do lektury!


„Aktywnie po zdrowie" jest jednym z najważniejszych programów edukacyjnych Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.


Dlaczego przeciwdziałanie otyłości jest tak ważne?


W ciągu ostatnich dwudziestu lat częstość występowania otyłości wzrosła aż trzykrotnie.
W Regionie Europejskim WHO nadwagę ma połowa osób dorosłych i jedna piąta dzieci. Jeżeli sytuacja pozostanie bez zmian i nie zostaną podjęte żadne działania służące jej naprawie, występowanie otyłości będzie się zwiększać w takim samym tempie jak w latach dziewięćdziesiątych. Oznacza to, że dotknie ona w 2012 roku 150 mln osób dorosłych i 15 milionów dzieci.

 

Nadwaga i otyłość stanowią przyczynę znacznej części przewlekłych chorób niezakaźnych, powodują skrócenie przeciętnego czasu trwania życia i pogorszenie się jego jakości. Ponad milion zgonów rocznie - w Regionie Europejskim - spowodowanych jest chorobami związanymi
z nadmierną masą ciała.

 

W Polsce, postępująca tendencja wzrostowa w występowaniu nadwagi i otyłości przekłada się na wytypowanie tego zjawiska u 61 proc. dorosłych mężczyzn i 50 proc. kobiet. Nadmierna masa ciała jest obserwowana także wśród dzieci i młodzieży: według cytowanych badań IŻŻ - miało ją 20 proc. chłopców i prawie 15 proc. dziewcząt.


Jakie wspólne działania możemy podjąć?


Istnieje wiele przekonujących dowodów, które świadczą o tym, że epidemia nadwagi i otyłości, a także jej szkodliwych następstw zdrowotnych, może być odwracalna.To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla osób, które już teraz obserwują u dzieci, rodziny i przyjaciół pierwsze symptomy otyłości oraz związanych z tym przypadłości.

Wychodząc naprzeciw alarmującej sytuacji we współczesnym społeczeństwie Fundacja Banku Ochrony Środowiska podejmuje działania polegające na przeciwdziałaniu narastającemu problemowi otyłości w ramach programu

 

„Aktywnie po zdrowie".


Adresatem programu są wszystkie grupy społeczne, a więc: osoby dorosłe, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby zajmujące się żywieniem zbiorowym i itd.


Jakie działania kierujemy do konkretnych grup docelowych:


Działania prowadzone w ramach programu „Aktywnie po zdrowie" podzieliliśmy na kilka projektów. Każdy z nich jest dopasowany do potrzeb konkretnej społeczności, grupy ludzi. W skrócie, można powiedzieć, że są to działania „szyte na miarę":

  •  Dla dzieci z klas I-III – powołaliśmy do życia oraz wdrożyliśmy i realizujemy całoroczny program „Zdrowo jem więcej wiem" (w tej chwili trwa jego II edycja). Program ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa, zmieniamy świadomość społeczną;

 

  •  Dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – stworzyliśmy konkurs grantowy "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja". Jego celem jest przebudowa sklepików i zmiana ich asortymentu na produkty zdrowe i polecane  w diecie dzieci i młodzieży; kolejnym konkursem jest "Czas na zdrowie". Jego celem jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia (w tym zdrowego żywienia, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej) ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowane korzystaniem z udogodnień cywilizacyjnych.

 

Program „Aktywnie po zdrowie" to jednoczesna, wielotorowa realizacja kilku projektów, a także ich komunikacja. Ich wspólnym mianownikiem merytorycznym jest promocja zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej, aktywności fizycznej, ochrony środowiska.

 

W przygotowaniu są kolejne programy i kampanie, które będą uzupełnieniem, a także rozszerzeniem prowadzonej przez Fundację akcji.

 

Więcej informacji o poszczególnych programach Fundacji można znaleźć na stronie: www.fundacjabos.pl

Program w tym roku szkolnym realizowany jest przez Psychologa Szkolnego – Panią Joannę Wronę oraz Pedagoga Szkolnego – Panią Agnieszkę Stankiewicz w klasach I a i I b, w ubiegłym roku szkolnym natomiast

w klasach II b i III b. 

 

 

Opracowała: Agnieszka Stankiewicz – Pedagog szkolny


Przejdź do góry