Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Promująca Zdrowie

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

     Od 1998 roku Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu należy do Wrocławskiej Sieci Szkół

 

Promujących Zdrowie. Program Promocji Zdrowia zakłada kreowanie wizji szkoły promującej

 

zdrowie poprzez tworzenie klimatu sprzyjającego zdrowiu, współpracę z lokalną społecznością, 

 

kształtowanie postaw prozdrowotnych, realizację długofalowego programu promocji zdrowia 

 

oraz rozwijanie bazy materialnej i środowiska fizycznego.

       

 

 

      Szkolnymi koordynatorami Programu Promocji Zdrowia są pani Anna Szczuraszek

 

oraz pani Wioletta Wojtowicz.

       

 

 

      W ramach Programu Promocji Zdrowia w naszej szkole  co roku organizowanych jest

 

wiele konkursów, imprez oraz kampanii.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą Programu Szkoły Promującej

 

Zdrowie.


Przejdź do góry