Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Półkolonie

Półkolonie

 

Półkolonie zimowe

 

 

 

w Szkole Podstawowej nr 83

 

im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Termin:

 

15.01.2018 r. – 19.01.2018 r.

 

 

 

Koszt półkolonii –

 

70 zł. za turnus

 

Wpłaty można dokonać tylko w okresie od 02.01.2018r. do 10.01.2018r.

 

Nie  można dokonać wpłaty w 2017 !!!

 

 

 

W opłatę wliczone jest wyżywienie – rano II śniadanie, obiad: I i II danie.

 

Wyjścia, wycieczki, opieka wychowawców – finansowane są przez Urząd Miejski we Wrocławiu

 

 

 

 U W A G A   ! ! !

 

 

 

 

 

Zapisy na półkolonie letnie trwać będą

 

od 11.12.2017 ( poniedziałek)- 10.01.2018 (środa)

 

 

 

Wypisu dziecka z półkolonii (łącznie ze zwrotem opłaty za półkolonie) należy dokonać pisemnie do 11.01.2018 r. (czwartek), do godz. 12.00.

 

Zwrot środków za nieobecność dziecka w trakcie półkolonii, honorowany będzie w przypadku pisemnego zgłoszenia nieobecności w sekretariacie szkoły, do godz. 9.00 danego dnia.

 

Prosimy również o punktualny odbiór dzieci w czasie półkolonii zimowych (do godz. 16.00)

 

 

 

 

 

Uwaga Ważne !

 

 

 

Wpis na półkolonie letnie jest ważny z dniem oddania karty.

 

Proszę dokonywać wpłat za półkolonie zimowe 2018

 

na konto Szkoły.

 

Tylko i wyłącznie w terminie od 02.01.2018r. do 10.01.2018r.

 

 

 

Nie  można dokonać wpłaty w 2017 !!!

 

 

 

W tytule odbiorcy należy wpisać adres :

 

Szkoła Podstawowa nr 83,

 

al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław.

 

Numer konta : 40 1020 5226 0000 6402 0416 1626

 

Tytuł wpłaty: darowizna na półkolonie Zimowe  2018 r.,

 

imię i nazwisko dziecka,

 

ponieważ bez tego dopisku pieniądze trafią bezpowrotnie na konto Gminy.

 

 
 

 

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

Uwaga !

 

 

 

Zgłoszeń na półkolonie należy dokonywać na załączonych dokumentach:

 

 1. Karta kwalifikacyjna.

 2. Podpisane zgody na wyjścia i odbiór dzieci z półkolonii.

 3. Podpisany Regulamin półkolonii przez Rodzica i Dziecko.

   

  Wyżej wymienione dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

  Dowód wpłaty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w dniach od  02.01.2018 10.01.2017r.

  W przypadku nie dostarczenia w podanym terminie dowodu wpłaty za półkolonie do sekretariatu,

  dziecko zostanie wykreślone z listy.

   

  Zgłoszenia e-mailowe nie będą przyjmowane.

   

 

Uwaga !

 

 

 

Na półkolonie zimowe przyjmowane są tylko dzieci

 

ze szkół podstawowych,

 

które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 13 lat.

 

 

 

 

 

UWAGA !

 

 

 

Zajęcia w trakcie półkolonii zimowych  będą odbywały

 

się w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

 

 

 

UWAGA !

 

 

 

Proszę o przynoszenie obuwia zmiennego na półkolonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PÓŁKOLONII MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POGODY  I PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH

 

OD ORGANIZATORA.

 

 

 

 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku są do pobrania

 

w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły

 

          http://www.sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/

 stronie internetowej szkoły oraz

w sekretariacie szkoły.

 


Przejdź do góry