Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Półkolonie

Półkolonie

Półkolonie letnie 

w Szkole Podstawowej nr 83

im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

 

Termin:

26.06.2017 r. – 30.06.2017 r.

 

Koszt półkolonii –70 zł. za turnus

 

W opłatę wliczone jest wyżywienie – rano II śniadanie, obiad: I i II danie, drobny upominek na zakończenie turnusu. Wyjścia, wycieczki, przejazd MPK, opieka wychowawców – finansowane są przez Urząd Miejski we Wrocławiu

 


U W A G A   ! ! !

 

Zapisy na półkolonie letnie trwać będą do

14.06.2017 r. (środa), do godz. 12.00.

Wypisu dziecka z półkolonii (łącznie ze zwrotem opłaty za półkolonie) należy dokonać pisemnie do 14.06.2017 r. (piątek), do godz. 12.00.

Zwrot środków za nieobecność dziecka w trakcie półkolonii, honorowany będzie w przypadku pisemnego zgłoszenia nieobecności w sekretariacie szkoły, do godz. 9.00 danego dnia.

Prosimy również o punktualny odbiór dzieci w czasie półkolonii letnich (do godz. 16.00)

 

 

Uwaga Ważne !

 

Wpis na półkolonie letnie jest ważny z dniem oddania karty.

Proszę dokonywać wpłat za półkolonie letnie 2017

na konto Szkoły.

W tytule odbiorcy należy wpisać adres :

Szkoła Podstawowa nr 83,

al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław.

Numer konta : 40 1020 5226 0000 6402 0416 1626

Tytuł wpłaty: darowizna na półkolonie

Letnie 2017 r., imię i nazwisko dziecka,

ponieważ bez tego dopisku pieniądze trafią bezpowrotnie na konto Gminy.

 

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Uwaga !

Zgłoszeń na półkolonie należy dokonywać na załączonych dokumentach:

1)  Karta kwalifikacyjna.

2)  Podpisane zgody na wyjścia i odbiór dzieci z półkolonii.

3)  Podpisany Regulamin półkolonii przez Rodzica i Dziecko.

4)  Dowód wpłaty.

Wyżej wymienione dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

Zgłoszenia e-mailowe nie będą przyjmowane.

  

Uwaga ! 

Na półkolonie letnie przyjmowane są tylko dzieci

ze szkół podstawowych,

które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 13 lat.

 

UWAGA !

 

Zajęcia w trakcie półkolonii letnich będą odbywały

się w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

UWAGA !

 

Proszę o przynoszenie obuwia zmiennego na półkolonie.

 

PROGRAM PÓŁKOLONII MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POGODY  I PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH

OD ORGANIZATORA.

 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku są do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz

w sekretariacie szkoły.

 


Przejdź do góry