Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia


HISTORIA SZKOŁY


    Budowę naszej szkoły rozpoczęto w 1957 roku, a zakończono w 1960. W dniu 1 września 1960 r. uczniowie i nauczyciele rozpoczeli rok szkolny w sali kina " Wodomierz", skąd po uroczystości przeszli do budynku szkoły przy ul.Boya-Żeleńskiego. Prace nad wkończeniem i oddaniem do użytku całości budynku trwały do końca grudnia 1960 r. 

Szkoła liczyła 18 oddziałów, obejmujących klasy od 1-7, w sumie 786 uczniów. Kierownikiem nowej szkoły był Władysław Panaś, a jego zastępcą Melania Kotulewska. Liczba oddziałów wzrosła do 22, do szkoły było zapisanych 914 uczniów.

 

                                                 Fot.1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1961/1962

W dniu 16 maja 1962 roku, w czasie ogólnomiejskich obchodów Dni Wrocławia szkoła otrzymała imię Jana Kasprowicza. W uroczystości nadania imienia wzięła udział żona poety- Maria Kasprowiczowa.

Fot.2 Maria Kasprowiczowa na uroczystosci

 nadania szkole imienia Jana Kasprowicza

               

                     

                                                                         Fot.3 Wycinek prasowy z gazety Robotniczej z 1962 roku.
Rok szkolny 1965-1966 to rok zwycięstwa naszej szkoły w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie sportowym

„5 milionów”, organizowanym przez Ministerstwo Oświaty i Telewizję Polską.


                                          Fot.4 Uczestnicy konkursu odbierają cenne nagrody na sali gimnastycznej


W roku szkolnym 1966-1967 wprowadzono reformę szkolnictwa, m.in. 8 - klasową szkołę podstawową. W całym kraju uroczyście obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego, a nasza szkoła otrzymała Odznakę Tysiąclecia. Wybudowano asfaltowe boisko, które zimą zamieniało się w oświetlone i zradiofonizowane lodowisko, cieszące się szczególnym powodzeniem wśród uczniów w czasie ferii zimowych.

 

Uroczystości związane z 10 - leciem szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów, odbyły się  dniu 22 października 1970 r. W dniu 16 maja 1972 obchodziliśmy 10 rocznicę nadania szkole imienia Jana Kasprowicza.                                        Fot.5 Udekorowany Budynek szkoły


W roku 1972 po raz pierwszy Dzień Nauczyciela obchodzono 14 października, w 199. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Wcześniej uroczystości związane z tym świętem odbywały się w listopadzie. 200. obchody powstania KEN miały miejsce w 1973 roku.


W 15. roku istnienia szkoły, w dniu 15 listopada 1974 roku, otrzymaliśmy sztandar.                                     Fot.6 Poczet sztandarowy i przedstawiciele grup wiekowych w czasie uroczystości ślubowania


Chór szkolny przez wiele lat prowadziła Maria Marszalska. Na zdjęciu utrwalono nasz występ na Dolnośląskim Festiwalu Pieśni w dniu 9 maja 1972 r.


                                               Fot.7 Występ szkolnego chóru na Dolnośląskim Festiwalu Pieśni

W 1977 r. dyrektor szkoły, Władysław Panaś, i wicedyrektor, Melania Kotulewska, zrezygnowali z pełnionych funkcji.

Nowym dyrektorem została Regina Kryńska, a wicedyrektorem – Hieronim Stawski.

W roku szkolnym 1978-1979 nasza szkoła wzięła udział w zbiórce surowców wtórnych, z której dochód został przeznaczony na budowę Pomnika - Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

Kolejna zmiana na stanowiskach kierowniczych miała miejsce w 1982 r. Nowym dyrektorem został Jerzy Malski, a wicedyrektorami Longina Panicz i Hieronim Stawski. W związku z dużą liczbą uczniów (ze zlikwidowanych wcześniej szkół podstawowych nr 75 i 50), otrzymaliśmy 4 pomieszczenia w budynku przy ul. Czajkowskiego.

Do szkoły zapisanych było 1150 uczniów, a zatrudnionych 54 nauczycieli.


Od roku 1983 lekcje odbywały się w trzech budynkach: głównym przy Boya –Żeleńskiego oraz dwóch filiach – przy ul. Czajkowskiego i przy ul. Przybyszewskiego. Trzecim wicedyrektorem została Stanisława Bidzińska.

Uroczystość 25 – lecia szkoły, połączona z obchodami rocznicy nadania szkole imienia, odbyła się w sali kina „Wodomierz” w dniu 18 maja 1985 r.


 

W roku szkolnym 1988 – 1989 funkcję dyrektora szkoły objął Krzysztof Matziol, a wicedyrektorami byli p. Barbara Starosta i p. Janina Kunert.

 

Zmiana na stanowiskach kierowniczych nastąpiła w roku szkolnym 1990-1991 – nowym dyrektorem została Barbara Starosta, a wicedyrektorem – Alicja Blachowa. Od 1994 roku drugim wicedyrektorem była Janina Kunert.

 

Uroczyste obchody 35 - lecia szkoły miały miejsce 13 czerwca 1995 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego 100.

 

Program imprezy obejmował: finał szkolnych teatrzyków dziecięcych oraz uroczysty obiad w sali bankietowej kasyna.

W roku szkolnym 1995/1996 byliśmy gospodarzami 10. Zlotu Szkół Kasprowiczowskich. Zestawienie wszystkich zlotów umieszczono w numerze specjalnym gazetki szkolnej, która w tym czasie nosiła tytuł „News SP 83”.


Następny rok kalendarzowy przyniósł wielką powódź (lipiec- sierpień 1997). W budynku szkolnym byli zakwaterowani powodzianie z Kowal, a wielu nauczycieli aktywnie włączyło się w pomoc poszkodowanym.

 

1998- 1999 to rok wprowadzenia reformy systemu edukacji. Od tej pory do form organizacyjnych kształcenia szkolnego wchodzą: 6 - letnia szkoła podstawowa,  3 -letnie gimnazjum i 3 - letnie liceum.


W roku szkolnym 1999-2000 uroczyście obchodzono 300 rocznicę powstania osiedla Karłowice.


 

 W roku szkolnym 1999/2000 funkcję dyrektora szkoły pełnił Józef Szmid, a wicedyrektora Barbara Starosta.

 

Od roku 2000 do 2004 dyrektorem szkoły była Ewa Misiejuk, a wicedyrektorem Ewa Nadzieja.

 

Obecnie Ewa Nadzieja pełni funkcję dyrektora szkoły (od 2004).

 

Do roku 2007/2008 wicedyrektorem była Balbina Paroboczy, a od 2008/2009 do 2013/2014 - Irena Mencel. 

Od roku szkolnego 2014/2015 funkcję wicedyrektora szkoły sprawuje Anetta Warzyńska.


Opracowała: Justyna Kokoszka

(na podstawie kronik szkolnych prowadzonych od 1960 r.)
Pliki do pobrania


Przejdź do góry