Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  Dyrektor Szkoły:   

Ewa Nadzieja

 

     Wicedyrektorzy:      

Wojciech Piróg

Dorota Ratuszniak

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 


Oddział Przedszkolny:

 

Edukacja Wczesnoszkolna: 

WYCHOWAWCY KLAS IV-VI:

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry