Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej i Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" płk. Zbigniewa Lazarowicza.

5 października o godz. 12.30 w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu reprezentacja społeczności szkolnej z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w uroczystościach żałobnych Zbigniewa Lazarowicza. Mjr Zbigniew Lazarowicz, ps. Bratek, syn legendarnego Adama Klamry Lazarowicza, zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanego przez komunistycznych oprawców 1 marca 1951 roku (to właśnie m.in. na jego cześć ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a później opozycjonista Solidarności w PRL. Wielki człowiek dla Wrocławia i całego regionu.

Zbigniew Lazarowicz ma życiorys, którym można byłoby obdarować co najmniej kilka osób. Urodził się w 1925 roku w Jaśle. Od 1940 r. był uczniem podziemnego liceum Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Od 1942 r. żołnierz Związku Walki Zbrojnej, później słuchacz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych. Zdał maturę przed Państwową Tajną Komisją Egzaminacyjną Kuźnica w Obwodzie Armii Krajowej Dębica.

W marcu 1944 r. został dowódcą plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza. Później, po wojnie, musiał się ukrywać przez 2 lata. W 1948 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie pracował w przedsiębiorstwach budowlanych. W 1980 r. wstąpił do Solidarności. Był współtwórcą podziemnej struktury wydawniczej RKS S Dolny Śląsk, a także kolporterem i drukarzem wydawnictw podziemnych. W 1982 r. został zatrzymany i internowany. Po zwolnieniu ponownie podjął działalność konspiracyjną.

Przez okres PRL piętnowany z powodu konspiracyjnej działalności wojennej i powojennej zarówno swojej, jak i ojca ppłk. Adama Lazarowicza ps. Klamra . Obaj tworzyli zbrojne podziemie niepodległościowe. Syn do ostatniej chwili czekał na odnalezienie szczątków ojca, którego pamiątkowy grób znajduje się w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach.

W ostatnich latach mjr Lazarowicz zaangażował się w propagowanie wiedzy o swoim ojcu, zamordowanym przez komunistów w więzieniu mokotowskim. W 2009 r. napisał wzruszającą książkę pt. Klamra - mój ojciec. Na kanwie tej publikacji w 2013 r. powstał fabularyzowany film dokumentalny Klamra.

Przemawiał także na wrocławskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, brał udział w konferencjach i spotkaniach, podczas których chętnie dzielił się historią swoją i swojej rodziny. Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim. Był częścią polskiej elity intelektualnej, tak przetrzebionej przez II wojnę światową.


Przejdź do góry