Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Góra Grosza

SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, GRONO PEDAGOGICZNE, UCZNIOWIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLAKI!

 

Dzięki prowadzonej akcji mogliśmy zdobyć nowe doświadczenia, poznać lepiej swoich uczniów, wesprzeć szczytny cel,dać uczniom godny wzór do naśladowania, mogliśmy przekazać żne wartości, na przykład, co to znaczy być szczerym i otwartym na cudze nieszczęście. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kowalach.Akcja ta dała uczniom możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcia wspólnego dzieła, do którego każdymógł się przyłączyć i aktywnie je wspierać. Zaangażowanie klas było bardzo budujące, uczniowie bardzo chętnie wspieraliakcję, namawiali również swoich rodziców do wsparcia tak zaszczytnego celu i przekazania grosików, które zalegają w portfelu, na „Górę Grosza”. Zespół Szkół nr 45 w Obornikach.Ponad 26 milionów złotych, a dzięki nim setki rodzin i tysiące dzieci, którym pomogliśmy, niezliczone od nich podziękowania,mnóstwo wspomnień
i wiele wzruszeń to efekt 14 lat akcji. Zawsze powtarzamy, że Góry Grosza nie byłoby bez Was. Wasze zaangażowanie i entuzjazm są dla nas źródłem energii do przeprowadzania kolejnych edycji. Wielu
z Was jest
z nami od początku, niektórzy towarzyszyli nam na wszystkich szczeblach edukacji – od przedszkola, przez szkołę podstawową aż po gimnazjum i liceum – nie tylko zbieracie grosze, ale także zachęcacie innych do włączania się do naszej akcji. Za Wasz dotychczasowy udział bardzo dziękujemy!

 

Liczymy, że i w tym roku wspólnie uda nam się usypać ogromną Górę Grosza!

 

Po raz piętnasty akcji patronuje Minister Edukacji Narodowej.

 

CEL GÓRY GROSZA

 

Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 60 tysięcy dzieci przebywających
w opiece zast
ępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy
na pomoc dzieciom wychowuj
ącym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

TERMIN AKCJI GÓRA GROSZA

 

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach 24 listopada – 5 grudnia 2014 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Czekamy na sprawozdania, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej: https://www.facebook.com/ourhome.naszdom

 

Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA W AKCJI

 

Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

 

Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

 

Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

 

Przypominamy, że akcja ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest w pakiecie. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.naszdom.org.pl zakładka GÓRA GROSZA.


"Grosze" przynosić można do 11 GRUDNIA - NA ZEBRANIA do Pedagoga, Psychologa Szkolnego, a także wychowawców klas. Zapraszamy do udziału :)


Przejdź do góry