Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Szanowni Państwo

 

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku
z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków
o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej
i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30,
we wtorki od 10.00 do 15.30.

 

 

 

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.

 

 

 

Więcej informacji na stronie: rodzina.gov.pl
lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95

(Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).Przejdź do góry