Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program 'Skrzydła"

            Po raz III uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowani do "Programu Skrzydła". 

Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy wsparciu dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
 i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Patronat nad Programem Skrzydła sprawują:

 •   Caritas

 •  Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

 •  Prof. UW dr hab. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

   

            W roku szkolny 2015/2016 pomoc otrzyma 2 naszych uczniów.

Koordynatorem programu w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza

jest Pani Magdalena Kamińska.

Założenia i cele programu:

 1. "Skrzydła" to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania
  w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.
 2. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy
  i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
 3. Program "Skrzydła" daje możliwość wyboru formy pomocy
  i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora.
 4. „Skrzydła” to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego. Więcej informacji http://wroclaw.caritas.pl

Opracowanie M. Kamińska

 

 


Przejdź do góry