Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy zebrań i konsultacji

 

Plan Zebrań i Konsultacji w Szkole Podstawowej nr 83                                                im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Miejsce

6 września 2018 r. Czwartek

Zebrania z rodzicami:

OP A, B, klasy 1-3: 16.30,

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30

18 października 2018 r. Czwartek

Konsultacje dla rodziców:

OP A, B, klasy 1-3: 16.00-17.30,

Klasy 4-5: 17.00-18.30,

Klasy 6-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30-19.00

22 listopada 2018 r. Czwartek

Zebrania z rodzicami:

OP A, B, klasy 1-3: 16.30,

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30

13 grudnia 2018 r. Czwartek

Konsultacje dla rodziców:

OP A, B, klasy 1-3: 16.00-17.30,

Klasy 4-5: 17.00-18.30,

Klasy 6-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30-19.00

24 stycznia 2018 r. Czwartek

Zebrania z rodzicami:

OP A, B, klasy 1-3: 16.30,

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30

28 lutego 2019 r. Czwartek

 

Konsultacje dla rodziców:

OP A, B, klasy 1-3: 16.00-17.30,

Klasy 4-5: 17.00-18.30,

Klasy 6-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30-19.00

21 marca 2019 r. Czwartek

Zebrania z rodzicami:

OP A, B, klasy 1-3: 16.30,

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30

11 kwietnia 2018 r. Czwartek

Konsultacje dla rodziców:

OP A, B, klasy 1-3: 16.00-17.30,

Klasy 4-5: 17.00-18.30,

Klasy 6-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30-19.00

16 maja 2019 r. Czwartek

 

Zebrania z rodzicami:

OP A, B, klasy 1-3: 16.30,

Klasy 4-8 oraz 3 gimnazjum: 17.30

 

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur konsultacyjny w dniu konsultacji z rodzicami.

Nauczyciele bez przydziału wychowawstw pełnią dyżur konsultacyjny w dniach zebrań (22.11.2018, 24.01.2019, 21.03.2019) w godzinach  17.00 – 18.30.

Nauczyciele wychowawcy nie pełnią dyżuru konsultacyjnego w dniu zebrań (22.11.2018, 24.01.2019).

Wychowawcy pełnią dyżur konsultacyjny w dniu zebrania 16.05.2019.

Istnieje możliwość ustalania indywidualnej konsultacji z nauczycielem za jego zgodą poza godzinami dydaktycznymi. E-dziennik Librus umożliwia również prowadzenie konsultacji drogą elektroniczną.


Przejdź do góry