Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

NASZ CZYSTY WROCŁAW

                                              ,,NASZ CZYSTY WROCŁAW”

Kampania proekologiczna dla przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Wrocławia 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU:

  • Edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie kształtowania środowiska przyrodniczego oraz przestrzeni publicznej miasta.

CELE OGÓLNE:

  • uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na najbliższe otoczenie i zależności człowieka od środowiska,

  • rozwijanie świadomości proekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Wrocławia w zakresie dbałości o czystość w mieście,

  • zmiana postaw na bardziej ekologiczne rodziców lub całych rodzin uczniów biorących udział w kampanii,

  • podnoszenie poczucia wpływu na środowisko lokalne oraz odpowiedzialności za jego stań,

  • uwrażliwienie na problemy narastającej ilości odpadów w mieście,

  • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz zachowania czystości w miejscu zamieszkania,

  • uwrażliwienie na problematykę „zaśmiecania” przestrzeni miejskiej,

  • uświadamianie znaczenia piękna  przyrody nieożywionej oraz terenów zielonych miasta.

Opracowała: Pani Renata Lenart

Przejdź do góry