Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI

wwdS                ,,WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI ”Projekt ekologiczny WDUSŚ dla szkół  na terenie miasta Wrocławia 


Patronami projektu są : Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia .

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU:

  • kształtowanie postaw proekologicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych,

  • kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

  • uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów,

  • promowanie segregowania odpadów

PRIORYTET:

  • ograniczenie liczby dzikich wysypisk, segregacja odpadów

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • Potrafią świadomie segregować śmieci

  • Rozumieją znaczenie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych

  • Podejmują działania zwiększające czystość w swojej okolicy

Opracowała: pani Renata Lenart


Przejdź do góry