Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Projekt "Edukacja w Miejscach Pamięci"

EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI


25, 26 i 27 listopada nasza Szkoła przystępuje do realizacji projektu EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI-ŚCIEŻKI KULTUROWE.

Projekt realizowany  jest we współpracy Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Biorą w nim udział  klasy piąte szkół podstawowych. W naszej Szkole koordynatorem projektu jest pani Hanna Madalińska. Istotą wizyty uczniów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, poza zwiedzaniem obiektu i poznawaniem wielokulturowej historii Wrocławia, jest spotkanie
z przedstawicielami społeczności luterańskiej, prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ kluczowe w edukacji na rzecz tolerancji jest kształtowanie szacunku do religii i do ludzi je reprezentujących, znajdujących się w realnych przestrzeniach.


Przejdź do góry