Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Szkoła w Mieście

Szkoła w Mieście

 

SZKOŁA W MIEŚCIE

luty 2016

Klasy I-III i Oddział Przedszkolny

 

Data

Godz.odjazdu spod

szkoły/z zajęć

(godz.

zajęć)

Kl.

Miejsce

Temat

Podstawa programowa Opiekunowie

15.02.16

Poniedz

 


 8.45,    11.50 /

9.00-11.30

2c

Centrum Inicjatyw Wszelakich
ul. Zakrzowska 29

Świat Jurajski - blok prehistoryczny”

(składający się z trzech warsztatów):

- warsztat edukacyjno-plastyczny -

ciekawostki o świecie jurajskim, poznanie kilka dinozaurów i wykonanie pracy plastycznej

- warsztat szycia medalionów z dinozaurem

- warsztat kulinarny - pieczenie wykopaliskowych ciasteczek.

1.Uczeń współdziała z rówieśnikami i dorosłymi.

2.Uczeń przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w

świecie dorosłych.

3.Uczeń potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.

4.Uczeń odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

5. Uczeń utrzymuje porządek wokół siebie

(na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni), sprząta po sobie i pomaga innym w

utrzymywaniu porządku.

6. Uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

7. Uczeń przejawia wrażliwość estetyczną.


 

Balbina Paroboczy

Alicja Fenczyszyn

15.02.16

Poniedz
8.45,    11.50 /

9.00-11.30

 2d

Centrum Inicjatyw Wszelakich
ul. Zakrzowska 29

Świat Jurajski - blok prehistoryczny”

(składający się z trzech warsztatów):

- warsztat edukacyjno-plastyczny -

ciekawostki o świecie jurajskim, poznanie kilka dinozaurów i wykonanie pracy plastycznej

- warsztat szycia medalionów z dinozaurem

- warsztat kulinarny - pieczenie wykopaliskowych ciasteczek.
 

1.Uczeń współdziała z rówieśnikami i dorosłymi.

2.Uczeń przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz

w świecie dorosłych.

3.Uczeń potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.

4.Uczeń odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

5. Uczeń utrzymuje porządek wokół siebie

(na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni), sprząta po sobie i pomaga innym

w utrzymywaniu porządku.

6. Uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

7. Uczeń przejawia wrażliwość estetyczną.

 

Irena Mencel

Katarzyna Pajewska

16.02.16

Wtorek

8.20, 10.30 /

9.00 – 10.00

2a
 Stary Ratusz – Rynek
(wejście od strony pomnika Fredry)
„Poznajemy miasto Wrocław”

1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;                                                                       

2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                  

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;                                       

 4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości

świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej.

Jolanta Staszczyńska

Joanna Wrona

17.02.16

Środa
9.50   12.00/ 10.30 – 11.30 3b

Stary Ratusz – Rynek

(wejście od strony pomnika Fredry)

„Poznajemy miasto Wrocław”

 1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;                                                                       
2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                 
 3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych
dotyczących przyrody i społeczeństwa;                                       
 4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej
ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             
5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej.

Agata Strompowska

Justyna Kokoszka

17.02.16

Środa
9.50   12.00/ 10.30 – 11.30  2b

Stary Ratusz – Rynek

(wejście od strony pomnika Fredry)

„Tajemnice Wrocławskiego Ratusza”

1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;                                                                       

2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                  

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa;                                        

4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania

naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich

zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                              

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej.

Wioletta Wojtowicz

Marzena Glinkowska

24.02.16

Środa

8.10,  10.25/

8.50 – 10.00

 

 

OP

 

 

I a

 

 

 

I b

Narodowy Teatr Edukacji

Polskie Radio

„Brzechwolandia”

1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;                                                                      

2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych

wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                 

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych;                                                                              

4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu

zaspokajania naturalnej

ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej,

6) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem

zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

7) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim

w odgrywanej scence, 

odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

 Martyna Łukowska

Ewelina Piecuch

 

Katarzyna Zawadzka

Marek Zator

 

Magdalena Prostak

Julita Pindor
 

24.02.16

Środa
10.00 ,  12.15/ 10.40 – 11.50

I c

 

 

 

 

 

I d

 

 

 

I e

Narodowy Teatr Edukacji

Polskie Radio

„Brzechwolandia”

 

1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów,

zasad, teorii i praktyki;                                                                      

2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych

wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                 

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych;                                                                              

4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej

ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań

i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej,

6) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem

zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

7) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się

nim w odgrywanej scence, 

odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

 

Dagmara Kowalska

Justyna Kokoszka

 

 

Elżbieta Bialach

Natalia Popiolek-Ficoń

 

 

Jolanta Dzieruk

Katarzyna Kwinto

 

24.02.16

Środa
9.30 ,  12.00/ 10.10 – 11.40  III a

Muzeum Historyczne – Pałac Królewski

ul. Kazimierza Wielkiego 35

„Kieszonkowe dzieła sztuki –

Tajniki polskich banknotów”

 1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;                                                                      

 2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                  

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa;                                        

4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej

ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej.

Mariola Helman-Łukowska

Joanna Wrona

 24.02.

2016

10.30,  13.00/ 11.10 – 12.40 III c

Muzeum Historyczne – Pałac Królewski

ul. Kazimierza Wielkiego 35

„Kieszonkowe dzieła sztuki –

Tajniki polskich banknotów”

 1) Uczeń przyswaja podstawowy zasób wiadomości na temat faktów,

zasad, teorii i praktyki;                                                                      

 2) Uczeń zdobywa umiejętności wykorzystywania posiadanych

wiadomości podczas

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;                                                                                                  

3) Uczeń umie formułować wnioski oparte na obserwacjach empirycznych

dotyczących przyrody i społeczeństwa;                                        

4) Uczeń zdobywa umiejętność uczenia się, jako sposobu

zaspokajania naturalnej

ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;                                                             

5) Uczeń zdobywa umiejętność pracy zespołowej.

Iwona Głowacka

Alicja Fenczyszyn

 

Odjazd autobusów z ulicy Berenta.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Koordynatorem – Panem Arkadiuszem Kołosińskim.

 Klasy IV-VI

22.02 11.15 – 12.45 IVa

Wrocławskie centrum twórczości dziecka

 ul. Kuźnicza 29A

Muzyka

Plastyka

Język polski
II. 2.6) Uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne; gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakterystyka, kostiumy, rekwizyty.
2.1)Uczeń podejmuje działalność twórczą posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego.
3.1) Uczeń świadomie odbiera muzykę.
3.3) Uczeń rozróżnia podstawowe głosy ludzkie, rodzaje zespołu wykonawczego, określa grupy instrumentów.
6.1)Uczeń wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki

Kamil Kobylnik

 

Anna Koronczok
22.02 11.15 – 12.45 IVb

Wrocławskie centrum twórczości dziecka

 ul. Kuźnicza 29A

Muzyka

Plastyka

Język polski
I. 2.6) Uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne; gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakterystyka, kostiumy, rekwizyty.
2.1)Uczeń podejmuje działalność twórczą posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego.
3.1) Uczeń świadomie odbiera muzykę.
3.3) Uczeń rozróżnia podstawowe głosy ludzkie, rodzaje zespołu wykonawczego, określa grupy instrumentów.
6.1)Uczeń wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki
Anna Szczuraszek
+ praktykantka
22.02 11.15 – 12.45 IVc

Wrocławskie centrum twórczości dziecka

 ul. Kuźnicza 29A

Muzyka

Plastyka

Język polski
II. 2.6) Uczeń wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne; gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakterystyka, kostiumy, rekwizyty.
2.1)Uczeń podejmuje działalność twórczą posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego.
3.1) Uczeń świadomie odbiera muzykę.
3.3) Uczeń rozróżnia podstawowe głosy ludzkie, rodzaje zespołu wykonawczego, określa grupy instrumentów.
6.1)Uczeń wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki

Agata Szymonik

Aneta Dziedzic
29.02 9.00-10.00


11.00 – 12.00
Vb

Hasta la Vista ul Góralska (fitness)

 

WPT – „techno ludek”
ul Duńska 9

 

„zabawy gęstością”

Wychowanie fizyczne

 

Przyroda

(4.2.) Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych

2) porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji

5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach

codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji

Marlena Krzyżosiak

Bartłomiej Krolek
29.02 9.00-10.00


11.00 – 12.00
VIa

Hasta la Vista

 

WPT – „techno ludek”
ul Duńska 9

 

„ozoboty”

 

Wychowanie fizyczne

 

Matematyka

(4.2.) Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych

4) porównuje liczby całkowite;

5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.

5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność

i łączność dodawania i mnożenia;

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe;

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

3) porównuje liczby naturalne;

5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie

dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie

rzymskim.

Marcin Łazik

Katarzyna Hajdukiewicz
29.02 9.30-10.30


11.00 – 12.00
VIb

WPT – „techno ludek”
ul Duńska 9

„zabawy gęstością”

Hasta la Vista

Przyroda

 

Wychowanie fizyczne

2) porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji

5) podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach

codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji

(4.2.) Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych

Hanna Madalińska

Henryk Miguła
29.02 9.30-10.30


11.00 – 12.00
VIc

WPT – „techno ludek”
ul Duńska 9

 

„ozoboty”

 

 

Hasta la Vista

Matematyka

 

Wychowanie fizyczne

4) porównuje liczby całkowite;

5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.

5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność

i łączność dodawania i mnożenia;

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe;

2) interpretuje liczby naturalne na osi

(4.2.) Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych liczbowej;

3) porównuje liczby naturalne;

5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie

dziesiątkowym, a zapisane w systemie

dziesiątkowym przedstawia w systemie

rzymskim.

Anna Szczuraszek

Aneta Dziedzic

 

 

 

 


Przejdź do góry