Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

logo

 


 

Witamy

w Szkole Podstawowej nr 83

im. Jana Kasprowicza

we Wrocławiu

 

12 stycznia 2017r. (czwartek) zapraszamy rodziców

wszystkich uczniów na zebrania i konsultacje.

 

Oddział przedszkolny i klasy 1 – 3: zebrania o godz. 16.30.,

 

konsultacje z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

w klasach OP i I-III oraz psycholog, logopeda: 17.15 – 18.30.

 

Klasy 4 – 6  – zebrania o godz. 17.15.,

  

konsultacje z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

oraz pedagog: 18.00 - 19.15.

 

Nauczyciele świetlicy – zebranie o godz. 16.00 w sali 07.

 

Nauczyciele uczący w klasach młodszych udzielają konsultacji  w pokoju nauczycielskim nowego skrzydła (20).

  

Nauczyciele uczący w klasach starszych udzielają konsultacji  w pokoju nauczycielskim dawnego skrzydła (108).

 


 

 

Zapraszamy Rodziców uczniów klas 4-6 na spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu, Panią Anną Bartczak.

 

Data i godzina spotkania:12.01.2017, godz 16:30.

 

Przewidywany czas trwania:około 30 minut

 

Miejsce spotkania: stołówka szkolna

 

Na spotkaniu pani pedagog poruszać będzie przede wszystkim zagadnienia dotyczące wspierania rozwoju społecznego dzieci przez nas, rodziców. Spotkanie nosi tytuł: "O tolerancji i szacunku słów kilka".


Szanowni Państwo!

 

zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny
pt.
Póki nie jest za późno, organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią
i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie.
Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 31 marca 2017 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku
i na stronie internetowej muzeum
www.cmjw.pl.

 


Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).

 


Zachęcamy do udziału!

Formularz zgoszeniowy i regulamin do pobrania w zakładce "Akcje i inicjatywy".

 

 


 

Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 83
im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu

 

Termin:

13.02.2017 r. – 17.02.2017 r.

 

Koszt półkolonii – 70 zł. za turnus

 

W opłatę wliczone jest wyżywienie – rano II śniadanie, obiad: I i II danie, upominek na zakończenie turnusu. Wyjścia, wycieczki, przejazd MPK, opieka wychowawców – finansowane są przez Urząd Miejski we Wrocławiu

 

U W A G A   ! ! !

 

Zapisy na półkolonie zimowe trwać będą do

03.02.2017 r. (piątek), do godz. 12.00.

Wypisu dziecka z półkolonii (łącznie ze zwrotem opłaty za półkolonie) należy dokonać pisemnie do 03.02.2017 r. (piątek), do godz. 12.00.

Zwrot środków za nieobecność dziecka w trakcie półkolonii, honorowany będzie w przypadku pisemnego zgłoszenia nieobecności w sekretariacie szkoły, do godz. 9.00 danego dnia.

Prosimy również o punktualny odbiór dzieci w czasie półkolonii letnich (do godz. 16.00)

 

Uwaga Ważne !

 

Wpis na półkolonie zimowe jest ważny z dniem oddania karty.

Proszę dokonywać wpłat za półkolonie zimowe 2017

na konto Szkoły.

W tytule odbiorcy należy wpisać adres :

Szkoła Podstawowa nr 83,

al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław.

Numer konta : 40 1020 5226 0000 6402 0416 1626

Tytuł wpłaty: darowizna na półkolonie

Zimowe 2017 r., imię i nazwisko dziecka,

ponieważ bez tego dopisku pieniądze trafią bezpowrotnie na konto Gminy.

 

Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Uwaga !

 

Zgłoszeń na półkolonie należy dokonywać na załączonych dokumentach:

1)  Karta kwalifikacyjna.

2)  Podpisane zgody na wyjścia i odbiór dzieci z półkolonii.

3)  Podpisany Regulamin półkolonii przez Rodzica i Dziecko.

4)  Dowód wpłaty.

Wyżej wymienione dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

Zgłoszenia e-mailowe nie będą przyjmowane.

 

Uwaga !

 

Na półkolonie zimowe przyjmowane są tylko dzieci

ze szkół podstawowych,

które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 13 lat.

 

UWAGA !

 

Zajęcia w trakcie półkolonii zimowych będą odbywały
się w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

UWAGA !

 

Proszę o przynoszenie obuwia zmiennego na półkolonie.

 

PROGRAM PÓŁKOLONII MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POGODY
I PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.

 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku są do pobrania w sekretariacie szkoły

lub na stronie internetowej w zakładce "Półkolonie".


 Obecny rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony "Rokiem Igrzysk The World Games". Biorąc pod uwagę zaangażowanie szkoły oraz liczny udział uczniów w imprezach organizowanych w ramach przygotowań do Igrzysk Sportów Nieolimpijskich Wrocław 2017, Wrocławski Komitet Organizacyjny TWG przygotował specjalne LOGO dla szkół i przedszkoli, które umieszczamy na naszej stronie internetowej. Logo może być również używane przy naszych projektach związanych z dyscyplinami TWG.

 

 

 

 


  

Lista laureatów międzyszkolnego i międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego:  "Kochajmy zwierzęta jak święty Franciszek - edycja 2016 - Dzika Afryka".

KATEGORIA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miejsce:


I - Patryk Ochędzan SP nr 20

II - Natalia Pawlus Przedszkole nr 82
III - Natalia Skarżyńska Przedszkole nr 70

 

Wyróżnienia:


1. Julia Mendyk ZSP nr 4
2. Hubert Mikołajczyk Przedszkole nr  70
3. Maria Świdra SP nr 20

KATEGORIA KLASY I - II

Miejsce:


I - Michał Romanowski SP nr 83
II - Franciszek Janowicz SP nr 20

III - Igor Głuchowski SP nr  83

Wyróżnienia:


1. Marta Bartkowska SP nr 50
2. Bartosz Głowacki SP nr 83
3. Aleksandra Marciniuk SP nr 20
 

KATEGORIA KLASY III - IV

Miejsce:


I. Milena Ratajczak SP nr 20
II. Jakub Gawłowski SP nr  83
III. Natalia Jasińska SP nr  20

Wyróżnienia:


1. Oliwia Krykwińska SP nr 20
2. Natalia Głuchowska SP nr 83
3. Jakub Siudzik SP nr 20


KATEGORIA KLASY V - VI

Miejsca:


I. Klaudia Loba SP nr 20
II. Oliwier Biela SP  nr 20
III. Michał Cesarz ZS nr 13

 

Wyróżnienia:


1. Michalina Newelska SP nr 83
2. Wiktoria Walenda SP nr 107

3. Ida Stuczyńska SP nr 83

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 28 listopada 2016r. o godz. 8.20,
w stołówce szkolnej parter.
Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.


                            Koordynatorzy zespołu: M. Maryniak, M. Kamińska
Szanowni Państwo, kochani Uczniowie, zachęcamy do włączenia się w akcję "Góra Grosza".
Już od 28 listopada 2016r. zbieramy bardzo drobne pieniądze dla Towarzystwa "Nasz Dom".
 
 
 
Cel Góry Grosza
Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje pasje
i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie.
70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy
na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
 
Termin akcji Góra Grosza
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach
od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć
imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Czekamy na relacje, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej:

Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!

Przypominamy, że akcja ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej TowarzystwaNasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza.

Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza?
Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom, przedszkolakom i rodzinom udało nam się zebrać: 32 156 048,54 zł!
Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie. Komu i w jakiej formie udzielono pomocy w ramach akcji Góra Grosza?
Z Waszą pomocą udzieliliśmy wsparcia dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które skorzystały z naszej pomocy.
 
Szczegółowe informacje o tym, komu przyznano dotacje znajdziecie na stronie internetowej
www.towarzystwonaszdom.pl
 
W imieniu naszym oraz wszystkich obdarowanych jeszcze raz DZIĘKUJEMY
i zapraszamy do przyłączenia się do Akcji również w tym roku.

 

W dniu 10 listopada uczniowie kl. III a dali lekcję historii i patriotyzmu
w przedstawieniu "Jesteśmy Polakami".

 

 

 

 

Dla klas starszych apel przygotowali uczniowie z klas 6b oraz 6c.

 

 

 


 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennice:

 

 
Joanna Banasiak (kl. 6c)

 

Paulina Szajer (absolwentka)

 

Ewa Staszak (absolwentka)

  

zostały wyróżnione za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym
i otrzymały stypendium Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2016/2017.

 

                                   
 
                                                                         Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

 Szanowni Państwo, w zakładce "Zajęcia pozalekcyjne"

znajduje się tabela z zajęciami i czynnościami

wynikającymi z zadań statutowych szkoły.

Wykaz obejmuje: bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby

i zainteresowania uczniów oraz szkoły. 

 

 


 


Szanowni Państwo, w zakładce "Dokumenty szkolne"
znajduje się Plan Pracy Szkoły na rok 2016/2017.
Uwzględnia on zebrania z Rodzicami, dni wolne
od zajęć dydaktycznych, przerwy świąteczne, itp.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem
.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Sześciolatek w Szkole - co mogą zrobić Rodzice ?

2015-02-24

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, aby jak najlepiej pomóc dziecku przygotować się do roli Ucznia. 

Czytaj więcej o: Sześciolatek w Szkole - co mogą zrobić Rodzice ?

Przejdź do góry